Ketterä ammattilainen

14.10.2020

Plancom yritysryhmä on ketterä ja asiakaslähtöinen LVIAS-suunnittelutoimisto. Yritykset toimivat itsenäisesti alueellisina toimipisteinä, mutta tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään.

Yhteistyömalli on mahdollistanut mukana olemisen vaativissa ja poikkeuksellisen vaativissa monivuotisissa hankkeissa. Olemme saaneet kiitosta ketteryydestä sekä positiivisesta asiakaskokemuksista. Ammattimainen suunnittelutoiminta ei tule olla este asiakaskeskeisyydelle ja ketterälle toiminnalle.