27 257 m2 / 317 780 m3 logistiikkatila

29.8.2019

AirExet Oy on tehnyt LVIA-suunnittelusopimuksen 27 000m2 logistiikkatilan suunnittelusta. 5,5 hehtaarin tontille sijoittuva kiinteistö suunnittelussa on tärkeä huomioida logistiikkatoiminnan erityispiirteitä. Kohteen tilaaja tulee investoimaan kestävään rakentamiseen ja ekologisuuteen.